Financiële Investering Termijnen verklaard s

Financiële Investering Termijnen verklaard s

Financiële Investering Termijnen verklaard s

Financiële Investering Termijnen verklaard s

Financiële Investering Termijnen verklaard s

S, G & A
Overheadkosten of administratieve overheadkosten; gewoonlijk het belangrijkste element van bedrijfskosten; grotendeels vaste bedrijfsuitgaven met sommige veranderlijke elementen….meer op S, G & A
ZAK
De aanwinstenkosten van de abonnee. De totale kosten om een nieuwe klant omhoog te ondertekenen; vaak gebruikt door mobiele telefoonnetwerken….meer op ZAK
De mengeling van de verkoop
Het aandeel verschillende producten of diensten van de verkoop de komende vorm….meer op de Mengeling van de Verkoop
Verkoop en stopzetting van de huur
De verkoop van activa die door hun huur terug naar de verkoper worden gevolgd….meer op verkoop en stopzetting van de huur
Sarbanes-Oxley
De V.S.- wetgeving die zware regelgeving oplegde wat tot zeer hoge nalevingskosten… meer op sarbanes-Oxley leiden
Verkoop, algemene en administratieve kosten
Overheadkosten of administratieve overheadkosten; gewoonlijk het belangrijkste element van bedrijfskosten; grotendeels vaste bedrijfsuitgaven met sommige veranderlijke elementen….meer op Verkoop, algemene en administratieve kosten
Zelfde opslagverkoop
Een dichtbijgelegen synoniem voor like-for-likeverkoop….meer op Zelfde opslagverkoop
De planning van het scenario
Een proces dat voor strategische planning op lange termijn wordt gebruikt….meer bij de planning van het Scenario
Regeling van regeling
Een reorganisatie van de financiële structuur van een bedrijf, die tussen het bedrijf wordt goedgekeurd en of crediteuren of houders van effecten, en die door een hof wordt goedgekeurd….meer op Regeling van regeling
Het dividend van de recepis
Een recepiskwestie maakte in plaats van een contant gelddividend met aandeelhouders gegeven de keus van contant geld of recepis….meer op het dividend van de Recepis
De kwestie van de recepis
De kwestie van nieuwe aandelen aan bestaande aandeelhouders gratis in verhouding tot hun bestaande aandelen. Het is fundamenteel een boekhoudingsoefening….meer op de kwestie van de Recepis
Secundaire lijst
Een veiligheid die een primaire lijst in één teller heeft kan secundaire lijsten elders hebben….meer op Secundaire lijst
Secundaire markt
Handel drijvend in effecten tussen investeerders, in tegenstelling tot de verkoop van effecten van uitgevers aan investeerders….meer op Secundaire markt
Sector
Een groepering van bedrijven in de zelfde industrie of anders gelijkaardig. De sectoren en de sectorindexen worden gebruikt als benchmarks voor vergelijking….meer op Sector
PE van de sector
Totale marktkapitalisatie van de sector÷ totale netto winsten….meer op PE van de Sector
Seculaire tendens
Een duurzame onderliggende tendens, in tegenstelling tot een seizoengebonden variatie… meer op Seculaire tendens
Effectenmarkt lijn
Het verband tussen risico en terugkeer….meer op Effectenmarkt lijn
Securitisation
De verwezenlijking van schuldeffecten die door kasstroom worden gesteund, zonder toevlucht aan de lener….meer bij Securitisation
Veiligheid
Een financieel instrument dat de eigenaar aan één of andere stroom van toekomstige kasstroom gerechtigen, of activa die zijn gebruikt om een lening te beveiligen….meer op Veiligheid
Code SEDOL
Code van de Lijst van de Beurs de Dagelijkse. Aantallen dat uniek het UK identificeert maakten een lijst van effecten, en een component van hun codes ISIN….meer op code SEDOL
Seigniorage
De winst een overheid maakt van het creëren van geld als fysieke munt of saldi met de centrale bank….meer op seigniorage
Bias van de zelfselectie
De vervorming van statistieken die voorkomt wanneer de mensen of organisaties die over hun eigen opneming in de steekproef kunnen beslissen…. de steekproefonderzoekmeer op zelfselectiebias
Verkoop zijanalist
Een analist (die gewoonlijk door een effectenmakelaar wordt tewerkgesteld) die gedetailleerd investeringsonderzoek schrijft dat aan cliënten…. wordt doorgegevenmeer verkopen zijanalisten
Semi-variable kosten
Semi-variable kosten zijn die die zowel vaste als veranderlijke elementen…. hebbenmeer op Semi-variable kosten
Halfgeleider
Elektronische componenten, zoals geïntegreerde schakelingen („spaanders“) die uit semiconducting materialen worden gemaakt….meer op Halfgeleider
Hogere schuld
Schuld die vóór ondergeschikte schuld in het geval van de liquidatie van de uitgever…. wordt betaaldmeer op Hogere schuld
De opeenvolgende groei
De groei tijdens de vorige periode, eerder dan tijdens de zelfde periode in het vorige jaar….meer op de Opeenvolgende groei
De terugkoop van het aandeel
De aankoop door een bedrijf van zijn eigen aandelen in de markt… meer op de terugkoop van het Aandeel
Het kapitaal van het aandeel
Een aantal dat op de balans wordt getoond; het totaal van de nominale waarden van alle aandelen in kwestie….meer op aandeelkapitaal
De premierekening van het aandeel
Een reserve het verschil tussen de hoeveelheid aandeelkapitaal bevatten bij nominale waarde, en het daadwerkelijke bedrag die dat van aandeelhouders wordt opgeheven….meer voor de rekening van de aandeelpremie
Het activisme van de aandeelhouder/investeerdersactivisme
Actie door aandeelhouders om in het runnen van een bedrijf tussenbeide te komen….meer op aandeelhoudersactivisme/investeerdersactivisme
De fondsen van aandeelhouders
De boekwaarde van de belangstelling van de aandeelhouders voor een bedrijf….meer op de fondsen van aandeelhouders.
De spleet van het aandeel
De afdeling van aandelen in een raspaantal aandelen van lagere nominale waarde… meer op de spleet van het Aandeel
De verhouding van Sharpe
De verhouding van de verwant komt een portefeuille op de standaardafwijking van verwachte winst terug….meer op verhouding Sharpe
Het bedrijf van Shell
Vermelde shell is een bedrijf dat geen activa heeft of verrichtingen maar vermeld is: een waarschijnlijk doel voor een omgekeerde overname….meer op het bedrijf van Shell
Korte positie
Een investeerder die die een veiligheid heeft verkocht zonder het heeft een korte positie daarin…. bezitmeer op Korte positie
Plotseling verkopend
Verkopend een veiligheid bezit men niet….meer bij plotseling het verkopen
Inkrimping
Het tarief van verlies van producten (door diefstal, fout en fraude) van voorraad als percentage winst of verkoop….meer op Inkrimping
Enige premie versus regelmatige premie
De betaling van een eenmalige premie voor een verzekeringspolis….meer op Enige premie versus regelmatige premie
Enige prijs
Een prijs voor investering in een collectief investeringsvoertuig dat op zowel het kopen van als het verkopen van het…. van toepassing ismeer op Enige prijs
SIPP (Zelf Geïnvesteerdr Persoonlijk Pensioen)
Een Britse pensioenregeling die een omslag rond een portefeuille van investeringen is die in een brede waaier van effecten kan worden geïnvesteerd.….meer op SIPP
SIV
Een voertuig voor speciale doeleinden dat aankopen van activa met vaste rente op lange termijn met lenen het op korte termijn…. financiertmeer op SIV
Het effect van de grootte
De uit-prestaties op lange termijn door kleine kappen… meer op het effect van de Grootte
Klein GLB
Bedrijven met een lage markt GLB; zij maken omhoog slechts een stuk van markt door markt GLB maar een groot deel door aantal… meer op Klein GLB
Slim geld
Geld dat door investeerders wordt geleid die waarschijnlijk zullen de markt… meer op Slim geld overtreffen
Het MKB (kleine tot middelgrote ondernemingen)
Kleine tot middelgrote Onderneming… meer op het MKB (kleine tot middelgrote ondernemingen)
Sociale rangen
De classificatie van mensen door sociale en economische klasse. De gemeenschappelijkste systeemlooppas van (professionele) A aan E (toevallige arbeiders) dat op beroep wordt gebaseerd….meer op Sociale rangen
Zachte commissie
De Commissie die in een niet-contante vorm wordt gegeven….meer op Zachte commissie
De marge van de solventie
De minimum toegestane overmaat van het kapitaal van een verzekeringsmaatschappij over zijn aansprakelijkheden….meer op de marge van de Solventie
De verhouding van de solventie
Een maatregel van de financiële sterkte van een verzekeraar; netto geschreven activa÷net premie….meer op de verhouding van de Solventie
Soevereine schuld
De ontleningen… meer op Soevereine schuld van een overheid
Soeverein risico
Het risico van een overheid die in gebreke blijft zodat gerechtelijke handhaving van zijn schulden te verhinderen….meer op Soeverein risico
Soeverein rijkdomfonds
Een investeringsfonds dat door een overheid wordt bezeten….meer op soevereine rijkdomfondsen
Uitgespreide vonk
Het verschil tussen de groothandelsprijs van elektriciteit en de kosten van de brandstof die wordt gebruikt om het te produceren….meer op uitgespreide Vonk
Speciaal dividend
Een etiket maakte aan een dividend vast om het duidelijk dat te maken het eenmalig is en geen verandering in dividendbeleid…. signaleertmeer op Speciaal dividend
Speciale punten
Ongebruikelijke kosten of opbrengsten de waarvan uitsluiting van winsten beter onderliggende prestaties… meer op Speciale punten toont
Voertuig/entiteit voor speciale doeleinden
Een bedrijf dat alleen voor een bepaalde financiële transactie of een reeks transacties…. wordt gecreërdmeer op voertuig/entiteit Voor speciale doeleinden
Nevenprodukt
De scheiding van één van de ondernemingen… meer op Nevenprodukt van een bedrijf
Gespleten kapitaalinvesteringsvertrouwen
Een beleggingstrust die twee klassen van aandelen uitgeeft: inkomens aandelen die hoge en nul voor zuivere kapitaalwinst…. winstgevend zijnmeer op Gespleten kapitaalinvesteringsvertrouwen
De prijs van de vlek
De prijs van goederen, een munt of een veiligheid met betaling en levering maakte zodra de regelingssystemen…. toelatenmeer op de prijs van de Vlek
SPV (SPE)
Een bedrijf dat alleen voor een bepaalde financiële transactie of een reeks transacties… meer op SPV (SPE) wordt gecreërd
Mannetje
Iemand wie aandelen door een IPO met de bedoeling om te verkopen koopt zodra het behandelen…. begintmeer op Mannetje
Stagflation
Gelijktijdige inflatie en recessie….meer bij stagflation
Zegelrecht
Een belasting die op de overdracht van activa wordt geladen….meer op zegelrecht
Standaard afwijking
De wortel van de som vierkanten van de verschillen tussen een reeks aantallen en hun gemiddelde; een statistische maatregel van hoeveel de reeks…. variërtmeer op standaardafwijking
Statische haag
Een haag die constante controle en het opnieuw in evenwicht brengen niet…. vereistmeer op statische bescherming
Statistische arbitrage
Een markt neutrale handelstrategie die op verwachte terugkeer aan afgelopen verband tussen effectenprijzen…. wordt gebaseerdmeer op statistische arbitrage
Verklaring van totale erkende aanwinsten en verliezen
Een verklaring van de aanwinsten en de verliezen die door een bedrijf tijdens een periode met inbegrip van die worden gemaakt getoond niet in de winst en verliesrekening….meer op de verklaring van totale erkende aanwinsten en verliezen
Voorraad
Of de grondstoffen en de activa hielden voor toekomstige verkoop (Brits gebruik) of gelijkheid (Amerikaans gebruik)… meer op Voorraad
Voorraad (inventaris)
De huidige activa hielden voor verkoop, of voor verwerking en verdere wederverkoop….meer op Voorraad (inventaris)
De omzet van de voorraad
Jaarlijkse verkoop÷ voorraden; meet hoe goed de voorraden van een bedrijfdekkingen in verkoop….meer op de omzet van de Voorraad
Het verlies van het einde
Een handel die wordt gemaakt om het verlies te beperken dat door een ongunstige prijsbeweging wordt veroorzaakt. … meer op de orden van het eindeverlies
De grensorde van het einde
Een type van de orde van het eindeverlies dat hoofdzakelijk een grensorde wordt zodra een prijsdrempel…. wordt gekruistmeer op de orde van de eindegrens
Spreek overme niet uit
Een opties handelstrategie die tot een winst op grote bewegingen één van beide manier in prijs van de onderliggende veiligheid… meer spreken zich over niet uit maakt
Rechtstreeks door verwerking
Het overgaan van orden door zuiver elektronische systemen zonder menselijke interventie… meer rechtstreeks door verwerking
De prijs van de staking
De prijs waarbij een derivaat het recht (of verplichting) geeft de onderliggende veiligheid te kopen of te verkopen. Riep ook de oefeningsprijs….meer op stakingsprijs
Stroken
Effecten die door de terugbetalingen van een band worden gecreërd te scheiden om standalone effecten te creëren….meer op stroken
Gestructureerd investeringsvoertuig
Een voertuig voor speciale doeleinden dat aankopen van activa met vaste rente op lange termijn met lenen het op korte termijn…. financiertmeer op Gestructureerde investeringsvoertuigen
Gestructureerde nota's
De gestructureerde nota's zijn banden die ingebedde derivaten… meer op gestructureerde nota's bevatten
De index van de stijl
Een stijlindex is een index die een maatregel verstrekt van hoe een bepaalde investeringsstijl, of in een bepaalde markt of globaal… meer op stijlindexen heeft gepresteerd
De afwijking van de stijl
Een verandering in investeringsstijl die geleidelijk aan zich van de voorgenomen of verplicht gestelde benadering… meer op stijlafwijking verwijdert
Onderzees octrooi
Een octrooi dat doelbewust vrij wordt gehouden, in de hoop van het halen van geld later uit hen die een idee gelovend het om geen gepatenteerde… meer op onderzeese octrooien te zijn gebruiken
Ondergeschikt gemaakte schuld
Schuld die een lagere prioriteit dan andere schuld als de gebeurtenis van de liquidatie van de uitgever…. neemtmeer op ondergeschikt gemaakte schuld
De aanwinstenkosten van de abonnee
De gemiddelde kosten om een nieuwe klant omhoog te ondertekenen, die vaak door mobiele telefoonnetwerken…. worden gebruiktmeer op de kosten van de abonneeaanwinst
De opbrengsten van het abonnement
De opbrengsten die door abonnees worden betaald bevestigden periodieke betalingen, stal die met die wordt vergeleken die van de consumptie van de diensten…. afhangenmeer op de opbrengsten van het Abonnement
Hulp
Een bedrijf dat door een andere wordt bezeten of wordt gecontroleerd. Het controlerende bedrijf wordt genoemd de moedermaatschappij….meer op dochterondernemingen
Som van delenwaardevaststelling
De waardevaststelling van een bedrijf door verschillende delen van het afzonderlijk te taxeren zo verschillende waardevaststellingsmethodes of verhoudingen kan op ongelijksoortige ondernemingen worden toegepast….meer op som van delenwaardevaststelling
Verminderde kosten
Kosten die reeds zijn gemaakt en niet gekund worden teruggekregen….meer op verminderde kosten
Super-contango
Een grotere premie op voorwaartse prijzen (tegen vlek) van goederen dan readilly kan worden verklaard….meer bij het super-contango
Bias van de overleving
De overdrijving van winst omdat de berekeningen er niet in slagen om effecten of markten te omvatten die aan bestaan…. hebben opgehoudenmeer op overlevingsbias
Ruilmiddelen
Een akkoord tot uitwisseling één stroom van kasstroom voor een andere, die vaak aan schakelaarmunten en rentevoeten (vast versus het drijven wordt gebruikt)….meer op ruilmiddelen
Swaption
Een optie op een ruilmiddel….meer op swaptions
Geschakelde telecommunicatie
De systemen van de stem slechts telecommunicatie van de traditie….meer op geschakelde telecommunicatie
De prijzen van de synchronisatie
Royaltys die worden betaald voor het gebruik van muziek als deel van een ander werk… meer op synchronisatieprijzen
In een syndicaat organiseren
Een groep financiële instellingen die een lening, een garantie of een gelijkaardige onderneming onderling verdelen om risico uit te spreiden….meer op In een syndicaat organiseren
Synergisme
De aanwinsten die door delen worden gemaakt te combineren, bijvoorbeeld de kostenbesparingen die uit een aanwinst…. voortvloeienmeer op Synergisme
Systemisch risico
Het risico van mislukking van het financiële systeem of een economie, in tegenstelling tot enkel het risico van mislukking van één bedrijf….meer op Systemisch risico
Synthetische veiligheid
Een verpakte combinatie effecten die de eigenschappen van een andere veiligheid… meer op Synthetische veiligheid nabootst
T-rekening
Een afkorting van schatkistpromesse; een nul band op korte termijn van de couponoverheid….meer op t-Rekening
Neem privé
De aankoop van en de-listing van een bedrijf zodat het komen op het zijn terug een persoonlijk gehouden bedrijf….meer op nemen privé
Overname
De aankoop van één bedrijf door een andere… meer bij de Overname
Het bod van de overname
Een aanbieding om een vermeld bedrijf te kopen….meer op het bod van de Overname
Het Comité van de overname
De uk's belangrijkste regelgever van kwesties verbond met fusies en aanwinsten….meer op het Comité van de Overname
Het schild van de belasting
Een belastingsschild is de aanpassing die van de belastingsbesparing als gevolg van een methode om te financieren, gewoonlijk door schuld eerder dan gelijkheid wordt gemaakt te gebruiken….meer op belastingsschild
Tastbare activa
Activa die een fysieke vorm en financiële activa, in tegenstelling tot ongrijpbare activa…. hebbenmeer op tastbare activa
Tastbare boekwaarde per aandeel
netto boek per aandeel exclusief ontastbare….meer op tastbare boekwaarde per aandeel
Tastbare gemeenschappelijke gelijkheid
De tastbare gemeenschappelijke gelijkheid is de waarde van activa toe te schrijven aan gewone aandeelhouders….meer op tastbare gemeenschappelijke gelijkheid
Verhouding TCE
Tastbare gemeenschappelijke gelijkheid als deel totale activa….meer op verhouding TCE
TCO
Totale kosten van eigendom: de kosten om activa of een systeem te kopen en het in werking te stellen over zijn leven….meer op TCO
Techmark
Een groepering van technologiebedrijven door de Beurs van Londen….meer op Techmark
Technische analyse
De poging om financiële markten zuiver te voorspellen door verleden financiële gegevens (effectenprijzen, indexen en andere handelgegevens) te bekijken….meer bij de technische analyse
Technische insolventie
Hebbend een negatieve netto activawaarde die, niet noodzakelijk zeer riskant van daadwerkelijke insolventie brengt….meer op technische insolventie
Technische reserves
het terzijde leggen van bedragenverzekeringsmaatschappijen van winsten om eisen te behandelen….meer op technische reserves
Bagger tien
Een investering die in waarde met tien keer over een korte holdingsperiode… meer op tien baggers stijgt
Term structuur
Het patroon van variatie van rentevoeten met tijd… meer op term structuur
Eind waarde
De waarde die voor de cash flow in vorig jaar van een NPV wordt gebruikt; de waarde van de investering aan het eind van de laatste periode van NPV….meer op eindwaarde
De tarieven van de beëindiging
De betaling die door een telecommunicatienetwerk wordt verricht dat een telefoongesprek voortkomt, aan dat aan die de vraag…. wordt gemaaktmeer op de tarieven van de Beëindiging
Theta
Het tarief van verandering van de waarde van een derivaat of een portefeuille met tijd… meer op theta
Tik
De eenheid waarin de veiligheidsprijzen zich…. bewegenmeer op Tik
TIDM
Een gedenkwaardige code die wordt gebruikt om het UK vermelde effecten, te identificeren die gewoonlijk op afkortingen van firmanamen worden gebaseerd….meer op TIDM
Dunne kapitalisatie
Bijna volledig financierend een bedrijf door schuld, met slechts een nominaal bedrag van gelijkheid….meer bij de dunne kapitalisatie
Rij één kapitaal
Een maatregel van hoeveel kapitaal een bank heeft. De fondsen van aandeelhouders met sommige conclusies….meer op rij 1 kapitaal
Rij twee kapitaal
Een bredere maatregel dan rij één kapitaal. Aandeel en ondergeschikt gemaakt schuldkapitaal met sommige aanpassingen….meer op rij 2 kapitaal
De waarde van de tijd van geld
Het idee dat het geld meer indien later spoediger ontvangen eerder dan…. waard ismeer op tijd waarde van geld
Het blad van het uiteinde
Een bulletin of een dagboek dat investeerdersraad op voorraden…. aanbiedenmeer op het blad van het Uiteinde
Q van Tobin
De waarde van de markt van de de activa÷ nieuwwaarde van een bedrijf. Betwistbaar nuttiger wanneer toegepast op marktniveau dan op individuele bedrijven….meer op Q van Tobin
De belasting van Tobin
Een belasting op deviezentransactie….meer op belasting Tobin
Top down investering
Een strategie om hoeveel aan investering in activaklassen en gebieden eerst te beslissen alvorens individuele voorraden te plukken….meer op top down investering
Totale billings
Het bedrag dat aan reclamebureaus door cliënten voor de aankoop van reclameruimte wordt betaald. een deel van de omzet van de agentschappen maar niet gewoonlijk erkend als opbrengst….meer op totale billings
Totale terugkeer
De gecombineerde aanwinsten op een investering van zowel kapitaalwinst als inkomen….meer bij totale terugkeer
Het fonds van de drijver
Een collectief investeringsvoertuig dat wordt ontworpen om de prestaties van een bepaalde index te herhalen….meer op drijversfondsen
Het volgen fout
De standaardafwijking van de bovenmatige winst van een portefeuille tegen zijn benchmarkindex….meer bij het volgen van fout
Volgende voorraad
Effecten die worden ontworpen om een waarde te hebben dat op de waarde van een afdeling van een bedrijf eerder dan het bedrijf als geheel…. wijstmeer bij het volgen van voorraden
De koper van de handel
In de context van een overname, een bieder in de zelfde industrie zoals het doel….meer op de koper van de Handel
Verhandelde optie
Een optie die kan worden gekocht en worden verkocht hoewel een effectenmarkt… meer op Verhandelde optie
De winst van de handel
Werkende winst die door bepaalde punten wordt aangepast uit te sluiten om een betere mening van de onderliggende resultaten te geven….meer op de winst van de Handel
Handel comps (comparables)
De verhoudingen van de waardevaststelling wanneer gebruikt om een bedrijf in vergelijking met vermelde edelen… meer bij de Handel comps (comparables) te taxeren
Het slepen van twaalf maanden
Financiële aantallen die op de som het laatste vier kwart (of twee halve jaren) worden gebaseerd eerder dan het laatste volledige jaar….meer bij het slepen van twaalf maanden
Comps van de transactie/overeenkomst comps
Het gebruik van vergelijkingen van de waardevaststellingen waarbij de transacties, zoals overnames, in het taxeren van een bedrijf… meer op Transactie comps/behandelen comps zijn voorgekomen
De tarifering van de overdracht
De prijzen waarbij de goederen tussen afdelingen van een bedrijf worden verkocht, of bedrijven die deel van de zelfde groep…. uitmakenmeer bij de tarifering van de Overdracht
Schatkistpromesse
Een nul band op korte termijn… meer op Schatkistpromesse van de couponoverheid
De aandelen van de schatkist
De aandelen van de schatkist zijn de holdings van een bedrijf van zijn eigen aandelen….meer op de aandelen van de Schatkist
De kosten van de behandeling en van de raffinage
De twee belangrijke kosten om zuiver verkoopbaar metaal uit erts te halen….meer op de kosten van de Behandeling en van de raffinage
Het drievoudige beheksen
Een periode van vluchtigheid die door de vervaldag van drie klassen van derivaten op het zelfde ten grondslag liggen aan wordt veroorzaakt….meer bij het drievoudige beheksen
TTM
Financiële aantallen die op de som het laatste vier kwart (of twee halve jaren) worden gebaseerd eerder dan het laatste volledige jaar….meer op TTM
Omzet
De breedste maatregel van de verkoop van een bedrijf. Vaak het zelfde als opbrengst, maar soms zeer groter….meer op Omzet
Uberrimae FIDES
De plicht van een persoon het kopen verzekering aan om al relevante informatie te onthullen….meer op Uberrimae FIDES
UKLA (de Instantie van de UK- Lijst)
FSA die in zijn rol als regelgever van lijsten voor handel op uitwisselingen in het UK dienst doet….meer op UKLA (de Instantie van de UK- Lijst)
Onvoorwaardelijke aanbieding
meer op Onvoorwaardelijke aanbieding
Aan het licht gebrachte rentearbitrage
Een combinatie handel die een winst van een inconsistentie tussen wisselkoersverschillen en de voorwaartse premie (korting) op een munt…. maaktmeer op Aan het licht gebrachte rentearbitrage
Aan het licht gebrachte rentevoetpariteit
De verhouding van de rentevoetpariteit die uit het veronderstellen van geen aan het licht gebrachte rentearbitrage… meer op Aan het licht gebrachte rentevoetpariteit kan worden afgeleid
Onderliggende activa
de activa waarvan de prijs van een derivaat…. afhangtmeer op Onderliggende activa
Borg
Iemand wie in ruil daarvoor een financieel risico dat (een andere partij van het verlicht) voor een prijs…. neemtmeer op Borg
Onverdiende premiereserve
de totale hoeveelheid geschreven premies maar verdiende nog niet….meer op Onverdiende premiereserve
Unexpired risicoreserve
Een reserve leidde tot als de onverdiende premiereserve ontoereikend wordt gevoeld zijn….meer op Unexpired risicoreserve
De kosten van de eenheid het het gemiddelde nemen van
Kopend effecten met intervallen om het effect van prijsschommelingen glad te strijken….meer bij de kosten van de Eenheid het het gemiddelde nemen van
Beleggingsmaatschappij
Een investeringsvoertuigen dat investeerders toestaat om geld samen te voegen. Het fonds groeit of krimpt aangezien de investeerders toevoegen of geld van het…. terugtrekkenmeer op Beleggingsmaatschappij
Onbetaald dividend
Dat is verklaard maar nog niet winstgevend geweest. Getoond als aansprakelijkheid op de balans….meer op Onbetaald dividend
Ongeschikt controleadvies
Een verklaring in een rapport van auditoren dat de rekeningen een ware en eerlijke mening…. gevenmeer op Ongeschikt controleadvies
Stroomopwaarts
In de olie en gasindustrieën, exploratie en productie in tegenstelling tot stroomafwaartse raffinage en distributie….meer stroomopwaarts
Nut
De tevredenheid die de individuen van het kopen van goederen of de diensten bereiken. Een zeer belangrijk economisch concept….meer op nut
De kromme van het nut
Een grafiek van het verband tussen nut een individuenconsumptie van iets….meer op nutskromme
De verhoudingen van de waardevaststelling
Een maatregel van hoe duur een aandeel door een maatregel van kosten tegen een maatregel van waarde of winsten te verdelen…. wordt verkregenmeer op de verhoudingen van de Waardevaststelling
Op de toegevoegde waarde
Het verschil tussen de waarde van input en de waarde van output….meer op toegevoegde waarde
Waarde op risico
Een maatregel van het risico van een portefeuille; het verlies dat in een bepaalde periode met een bepaald niveau van vertrouwen waarschijnlijk niet kan worden overschreden….meer op waarde op risico
Het effect van de waarde
De tendens van waardevoorraden om… meer op het waardeeffect te overtreffen
Het investeren van de waarde
Een stijl van het investeren die bij het plukken van aandelen wordt gebaseerd die lage waardevaststellingen met betrekking tot hun huidige winsten, kasstroom en dividendopbrengst…. hebbenmeer bij het investeren van de Waarde
De val van de waarde
Een investering die tegen waardevaststellingsverhoudingen of historische prijzen goedkoop kijkt, maar verdient te zijn….meer op waardevallen
VaR
Een maatregel van het risico van een portefeuille; het verlies dat in een bepaalde periode met een bepaald niveau van vertrouwen waarschijnlijk niet kan worden overschreden….meer op VaR
Veranderlijke kosten
Enerzijds veranderlijke kostenverandering met verkoop. De voorbeelden van veranderlijke kosten zijn grondstoffen, het verschepen en uitputting….meer op Veranderlijke kosten
Verschil
Een maatregel van hoeveel een reeks aantallen, bekende of toekomstige mogelijkheden,… meer op verschil variërt
Vega
Het tarief van verandering van de prijs van een derivaat of een portefeuille met de vluchtigheid van een onderliggende veiligheid… meer op vega
De gepaste ijver van de verkoper
Gepaste ijver die bij de opdracht van de verkoper eerder dan de koper wordt uitgevoerd….meer op verkopers gepaste ijver
Risicodragend kapitaal
Investering in opstarten of in de uitbreiding van de bestaande verrichtingen van privé bedrijven….meer op Risicodragend kapitaal
Verticale integratie
Integratie van eigendom langs een leveringsketen… meer op verticale integratie
Verticale markten
Markten die door type van klant eerder dan type van product worden bepaald….meer op verticale markten
VOIP
Het gebruik van internet-protocolnetwerken om stemtelefoongesprekken te dragen. Kan minder betrouwbaar zijn als het gebruikte netwerk niet met deze bedoeling gestructureerd…. ismeer op VOIP
Vluchtigheid
Een statistische maatregel van het risico om een veiligheid te houden; de standaardafwijking van verwachte winst op een veiligheid….meer op vluchtigheid
De glimlach van de vluchtigheid
De variatie van impliciete vluchtigheid met stakingsprijs….meer op vluchtigheidsglimlach
De kapitalist van de gier
Of een ondernemingskapitalist die uitvinders en ondernemers van controle van hun ondernemingen beroven, of een investeerder die zich in bodem vissend…. specialiseertmeer op gierkapitalist
VWAP
De gemiddelde prijs waarbij een veiligheid tijdens een periode (gewoonlijk het laatste uur) vóór het sluiten van dag handel drijvend…. verkochtmeer op VWAP
WACC
Het gewogen gemiddelde winstpercentages die door de bronnen van een elk van bedrijf van kapitaal worden vereist….meer op WACC
Ommuurde tuin
Toegang tot de telecommunicatiediensten die tot de leveranciers eigen inhoud…. worden beperktmeer op Ommuurde tuin
Waarborgen
Een veiligheid gelijkend op een call optie. Als een houder een waarborg uitoefent, zullen de nieuwe aandelen aan de houder worden uitgegeven….meer op Waarborgen
De premie van de waarborg
Het bedrag waardoor de kosten om een waarborg te kopen en uit te oefenen de kosten overschrijden om de onderliggende aandelen direct te kopen….meer op de premie van de Waarborg
Gewogen gemiddelde
Een gewogen gemiddelde wordt zwaarder beïnvloed door enkele aantallen het wordt berekend vanaf dan anderen….meer op Gewogen gemiddelde
Gewogen gemiddelde kosten van kapitaal
Het gewogen gemiddelde winstpercentages die door de bronnen van een elk van bedrijf van kapitaal worden vereist….meer op Gewogen gemiddelde kosten van kapitaal
Gewogen bewegend gemiddelde
Een bewegend gemiddelde dat naar recentere waarden wordt gewogen….meer op Gewogen bewegend gemiddelde
Tussenpersoon de West- van Texas
De de benchmark ruwe olie van de V.S.; van uitstekende kwaliteit en produceert heel wat benzine….meer op Tussenpersoon de West- van Texas
Natte huur
De huur van een vliegtuig samen met bemanning, met de verhuurder die gewoonlijk verantwoordelijkheid voor onderhoud behoudt….meer op natte huur
Witte ridder
Een bieder die een alternatief aan een vijandige geboden overname…. biedtmeer op Witte ridder
Wi-FI
Een reeks normen voor technologie die computers en andere apparaten het mogelijk maakt om het gebruiken van radioverbindingen in plaats van kabels mee te delen….meer op wi-FI
Etalageren
Manipulatie van financiële aantallen, misschien binnen de brief van boekhoudingsregels… meer bij de Etalageren
De vloek van de winnaar
De tendens voor winnende bieders (in een veiling) teveel te betalen….meer op de vloek van de winnaar
Winnaar-verliezer effect
Een correlatie tussen afgelopen en toekomstige prestaties….meer op winnaar-verliezer gevolgen
WIP
Het deel van voorraden (inventaris) dat wat werk gehad heeft dat op het wordt gedaan, maar dat nog niet in goederen klaar voor verkoop…. is gemaaktmeer op WIP
WLAN
De vervanging van kabels in computernetwerken met geschiktere radioverbindingen….meer op WLAN
Lopende het werk
Het deel van voorraden (inventaris) dat wat werk gehad heeft dat op het wordt gedaan, maar dat nog niet in goederen klaar voor verkoop…. is gemaaktmeer op lopende het Werk
Bedrijfskapitaal
De hoeveelheid geld die een bedrijf in de financiering van zijn verrichtingen van dag tot dag…. heeft geblokkeerdmeer op bedrijfskapitaal
Schrijf neer
De erkenning, in de rekeningen, van de vermindering van de waarde van activa….meer op neer Write
Geschreven onderaan waarde
De boekwaarde van activa; de waarde waarbij de activa in de rekeningen… meer op Geschreven onderaan waarde inbegrepen zijn
XBRL
Een elektronisch formaat voor het overbrengen van financiële inlichtingen tussen de verschillende systemen… meer op XBRL van IT
De band van yankee
Eurobonds die in de V.S. door een buitenlandse uitgever… meer op de band van Yankee worden uitgegeven
Werf
Miljard. Het kan naar om het even wat, volume of waarde… meer op Werf verwijzen
Jaarlijks
Een vergelijking maakte tussen de resultaten voor een periode met de zelfde periode in het vorige jaar….meer op Jaarlijks
Gele strook
De beste bod en aanbiedingsprijzen die op de bepaalde LSE handelschermen…. worden getoondmeer op Gele strook
Opbrengst
De opbrengst betekent of het meest meestal dividendopbrengst of opbrengst aan rijpheid….meer op Opbrengst
De kromme van de opbrengst
Het patroon van variatie van rentevoeten met tijd, in het bijzonder wanneer afgeschilderd als grafiek… meer op de kromme van de Opbrengst
Het hiaat van de opbrengst
Gemiddelde dividendopbrengst in een markt minus opbrengst op banden….meer op het hiaat van de Opbrengst
Uitgespreide opbrengst
Het verschil tussen de opbrengst op een band en de opbrengst op een gelijkaardig instrument van de risico vrij schuld….meer op uitgespreide Opbrengst
Opbrengst aan het meest het ergst
Het laagst van de verschillende metingen van opbrengst op een band… meer op Opbrengst aan het meest het ergst
YoY
Een vergelijking maakte tussen de resultaten voor een periode met de zelfde periode in het vorige jaar….meer op YoY
Te roepen opbrengst
De opbrengst op een opvraagbare band, tussen de huidige en vroegste datum waarop het opvraagbare… meer op te roepen Opbrengst is
Opbrengst aan rijpheid
IRR zou een koper ontvangen als zij een band bij de huidige marktprijs…. kochtenmeer op Opbrengst aan rijpheid
YTC (Te roepen Opbrengst)
De opbrengst op een opvraagbare band veronderstelt, die dat het zo vroeg mogelijk… meer op YTC (Te roepen Opbrengst) wordt genoemd
YTM (Opbrengst aan rijpheid)
IRR zou een koper door een band bij de huidige marktprijs te kopen…. ontvangenmeer op YTM (Opbrengst aan rijpheid)
Z-score
De z-score Altman is een maatregel van de financiële sterkte van een bedrijf die een gewogen som verscheidene factoren gebruikt. ….meer op de z-score Altman
Uitgespreid
De terugkeer a produceert vergeleken bij de term structuur van risico vrije winst over zijn leven….meer op z-verspreiding
Nul (nul dividend preferent aandeel)
Preferente aandelen die een stuksom in plaats daarvan bij rijpheid maar geen jaarlijkse dividenden…. betalenmeer op nul (nul dividend preferent aandeel)
Nul couponband
Een band die geen rente betaalt wordt maar het in plaats daarvan uitgegeven bij een korting aan zijn nominale waarde….meer op nul couponbanden
Nul somspel
Een spel waarin elke speler slechts ten koste van anderen kan bereiken - de totale uitbetalingen wordt bevestigd….meer op Nul somspel
De meesten van lezers van Financiële Investering Termijnen verklaard s klik op een advertentieHuis

Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Categorieën