De marge van de solventie

De marge van de solventie

De marge van de solventie

De marge van de solventie

De marge van de solventie

De solventiemarge is een minimumovermaat op de activa van een verzekeraar over zijn aansprakelijkheden die door regelgevers worden geplaatst. Het kan worden beschouwd gelijkaardig aan eisen hoofd geschiktheid ten aanzien van banken. Het is hoofdzakelijk een minimumniveau van solventie verhouding, maar de regelgevers gebruiken gewoonlijk een lichtjes complexere berekening. Het huidige vereiste van de EU is het grootst van:

  • 18% van geschreven premie tot €50m plus 16% van premies boven €50m.
  • 26% van eisen tot €35m plus 23% van eisen boven €35m.

Een andere aanpassingen worden ook gemaakt. De premies voor zeer riskante klassen van zaken worden verhoogd voor deze berekening, wordt een aanpassing gemaakt voor herverzekering, enz.

Dit vereiste wordt vervangen door „Solventie II“. Dit is een ontwikkeling die aan Bazel II hoofdgeschiktheidseisen ten aanzien van banken zeer gelijkaardig is, aangezien het een beweging aan complexere risicomodellen zal betekenen.

Link4# is netto activa die de solventiemarge worden aangepast.

De meesten van lezers van De marge van de solventie klik op een advertentie

Verwante pagina's: De verhouding van de solventie | Vrije activaverhouding | Herverzekering | Technische reserves | De verhouding van eisen | Ingebedde waarde
Verwante categorieën: Verzekering

Huis

Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Categorieën