De Code van de stad inzake Overnames en Fusies

De Code van de stad inzake Overnames en Fusies

De Code van de stad inzake Overnames en Fusies

De Code van de stad inzake Overnames en Fusies

De Code van de stad inzake Overnames en Fusies

De code van de Stad inzake Overnames en Fusies regeert hoe overname bod in het UK worden uitgevoerd. Het wordt langs opgesteld, en, Het Comité van de overname langs hoofdzakelijk afgedwongen.

De belangrijkste vereisten van de Code van de Stad zijn:

  • Alle aandeelhouders moeten even goede termijnen worden aangeboden, zoals die door de code worden bepaald.
  • Alle aandeelhouders moeten gelijkwaardige toegang tot informatie worden gegeven.
  • Een tijdschema wordt aangehangen dat plaatst tijdslimieten voor elke fase van het bod.
  • De bieders en de leden van een overleg partij moeten hun transacties onthullen.
  • De bieder moet een goedkeuringsniveau (van meer dan 50%) bepalen waarop het bod onvoorwaardelijk wordt.
  • Er zijn grenzen op de voorwaarden in bijlage aan een bod.
  • Een verplichte aanbieding moet worden gemaakt als de holdings van aandeelhouder of van de overlegpartij 30% overschrijden.
  • De raad van het in aanmerking komende bedrijf kan vergift pillen en andere acties niet gebruiken om een bonafide bod te frustreren, tenzij zij aandeelhoudersgoedkeuring hebben.

Naast deze legt het Akte van Bedrijven zijn eigen voorwaarden op: alle aandelen van hierboven 3% moeten worden onthuld, en om het even welke veranderingen van meer dan 1% in dergelijk aandeel moeten ook worden onthuld, al dan niet zij met een bod verwant zijn.

De code van de Stad wordt ook nu vereist om de regels te volgen bepaald door de EU- richtlijn betreffende overnames. Het neemt direct een deel van de richtlijn op.

De meesten van lezers van De Code van de stad inzake Overnames en Fusies klik op een advertentie

Verwante pagina's: Goedkeuringen | Verplichte aanwinst | Verplichte aanbieding | Het Comité van de overname | Onvoorwaardelijke aanbieding
Verwante categorieën: Hoofd markten

Huis

Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Categorieën