Swaption (optie op een ruilmiddel)

Swaption

Swaption (optie op een ruilmiddel)

Swaption

Swaption

Een swaption is een optie op een ruilmiddel. Het geeft de houder het recht in het ruilmiddel, zonder enige verplichting binnen te gaan dit te doen. Aangezien onderliggende activa een ruilmiddel is, dat zelf het een derivaat is, is een swaption een derivaat van een derivaat.

De houder van een swaption kan het recht hebben om een tarief met vaste rente voor een het drijven tarief (dit wordt genoemd een betalersswaption) te ruilen of een het drijven tarief voor een vast tarief (dit wordt genoemd een ontvangersswaption) te ruilen.

Één ding dat een ruilmiddel zeer van een eenvoudige optie verschillend maakt is dat er geen stakings prijs zijn. Een optie, zoals toekomst en forwards, is een ruilhandel van één ding van waarde voor een andere, zodat is er geen behoefte om een afzonderlijke betaling te verrichten.

Een swaption kan daarom worden bepaald door:

  • de termijnen van het onderliggende ruilmiddel,
  • de vervaldatum,
  • het type van optie - b.v. Europees of Amerikaans.

Een swaption kan, als een andere optie, als of haag worden gebruikt of speculatief. Als andere derivaten van derivaten, zijn swaptions complexe instrumenten die moeilijk zijn te taxeren.

De meesten van lezers van Swaption (optie op een ruilmiddel) klik op een advertentie


Verwante categorieën: Effecten & Fondsen

Huis

Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Categorieën