Uitputting

Uitputting

Uitputting

Uitputting

Uitputting

De uitputting is gelijkaardig aan waardevermindering, maar gepast op activa toe die op een meetbare manier worden uitgeput. De belangrijkste voorbeelden hiervan zijn oliereserves en mijnen.

De waarde van een oliereserve wordt verminderd, niet door de passage van tijd, maar door de extractie van olie. Daarom zijn de kosten die in de rekeningen worden geladen elk jaar evenredig aan de hoeveelheid olie die tijdens dat jaar wordt gehaald. De uitputting op een gelijkaardige manier voor andere activa worden berekend, de berekening die fundamenteel is:

D = (U ÷O) × (C - R)

waar U het bedrag dat tijdens de berekeningsperiode wordt gebruikt is
O is het bedrag dat beschikbaar was toen de activa werden gekocht
C is de kosten van de activa en
R is de restwaarde die de activa worden verondersteld om te hebben nadat het volledig wordt uitgeput.

De meesten van lezers van Uitputting klik op een advertentie

Verwante pagina's: Amortisatie | Waardevermindering | Tastbare activa | Accrual principe | Gaande zorg | Boekwaarde | Vast - activa | Historische kosten
Verwante categorieën: Rekeningen

Huis

Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Categorieën