Verwant bedrijf

Verwant bedrijf

Verwant bedrijf

Verwant bedrijf

Verwant bedrijf

Een vennoot is een bedrijf waarin een groep bedrijven een aanzienlijke staak, maar niet openlijke controle heeft. Dit betekent gewoonlijk meer dan 20% maar minder dan 50%. Meer dan 50% zou de groepscontrole geven en zou tot het een hulp maken.

De vennoten zijn volledig geen geconsolideerd. De opbrengst en de winsten van vennoten (en gezamenlijke ondernemingen) worden getoond op de groep P & L maar zij worden afzonderlijk getoond.

De groep balans toont de waarde van de aandelen die in de vennoten worden bezeten. Hoewel afzonderlijk getoond, worden zij behandeld als een andere investering.

Wanneer het berekenen van een EV zou de waarde van de holdings in vennoten moeten worden afgetrokken. Alternatief, zouden de kosten om de vennoot volledig op te kopen moeten worden toegevoegd - maar deze benadering houdt meer voor dochterondernemingen steek. Wanneer het berekenen van een EV/EBITDA, zou EBITDA overeenkomstig EV moeten worden aangepast.

De meesten van lezers van Verwant bedrijf klik op een advertentie

Verwante pagina's: Hulp | Gemeenschappelijke onderneming | Geconsolideerde rekeningen | De aandeelhouders van de minderheid
Verwante categorieën: Rekeningen

Huis

Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Categorieën