WIP (lopende het werk)

WIP

WIP (lopende het werk)

WIP

WIP

Lopende het werk (WIP) is het deel van voorraden dat momenteel wordt gewerkt aan.

WIP is niet meer grondstoffen omdat het wat verwerking heeft ondergaan. Het is ook nog niet gebeëindigde goederen omdat meer werk moet worden gedaan het in de staat zetten waarin het normaal zou verkocht worden.

Als een andere voorraad, wordt WIP getaxeerd bij lager van:

De waarde van WIP omvat de kosten van verwerking om kosten met opbrengsten overeenkomstig het principe aan te passen accrual.

Als de waarde van voorraden valt, is een unrealised verlies gemaakt en dit moet in de rekeningen worden weerspiegeld.

De lopende waardevaststelling van het werk hangt van de methodes van kostprijsberekening af die door een bedrijf worden aangewend: de bedrijven hebben heel wat discretie waarover de kosten worden toegewezen aan de kosten van goederen die zij hebben gemaakt, en die eenvoudig als uitgaven tijdens de periode worden genomen.

De regels voor het berekenen WIP voor belastingsdoeleinden zijn (om duidelijke redenen) stijver dan die voor financiële verslagleggingsdoeleinden.

De meesten van lezers van WIP (lopende het werk) klik op een advertentie

Verwante pagina's: Lifo | Fifo | De kostenwinst van de vervanging | Kosten van verkoop
Verwante categorieën: Rekeningen

Huis

Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Categorieën