Zegelrecht

Zegelrecht

Zegelrecht

Zegelrecht

Zegelrecht

Een belasting die op de overdracht van activa wordt geladen. Het is gewoonlijk een percentage van de waarde van de activa.

Het kan een significant deel van de kosten zijn om effecten en bezit te kopen.

De meesten van lezers van Zegelrecht klik op een advertentieHuis

Alfabetische index: A~B C D~H I~O P~R S~Z

Categorieën